Smarte Sirkulære Bærekraftige
Løsninger

Muliggjør verdensomspennende overgang for flere interessenter til en Smart Sirkulær Økonomi

SPESIALISTER PÅ SIRKULÆRØKONOMI

HVA VI GJØR

Vi støtter byer, samfunn, bedrifter og organisasjoner i å muliggjøre økt utnyttelse av ressurser gjennom smarte løsninger og samarbeid

Teknologi

De beste bedriftsløsningene for smart utnyttelse av ressurser

Rådgivning

Vi hjelper byer, bedrifter og organisasjoner med å muliggjøre nye samarbeid for bærekraft

Opplæring

Vi gir din organisasjon kunnskapen og kompetansen for å lykkes i den sirkulære økonomien

Støtte

Vi er der for deg med fortløpende support der du trenger det, når du trenger det

Knutepunktet

Teknologien endrer hvordan byer, samfunn, bedrifter, organisasjoner og mennesker får tilgang på alt de trenger. Å forstå innvirkningen av plattform, og delingsøkonomi, og endringen til en modell med tilgang fremfor eierskap støtter en økonomisk løsning som bygger på regenerering til fordel for utvinning. Dette muliggjør en overgang til Sirkulærøkonomi.

TEKNOLOGI

FYSISK RESSURSSTYRING

Robuste verktøy som hjelper din organisasjon med å:

SMARTE BYER & SAMFUNN

KOMMUNER

Data som gir oversikt over tilgjengelighet og bruk av ressurser på tvers av avdelinger og steder. Muligheten til å tilby ressurser både internt og eksternt til innbyggere og bedrifter.

BEDRIFTER

En plattform som knytter sammen flere interessenter i et område, utvikler eksisterende virksomheter og støtter fremveksten av nye inntektskilder.

INNBYGGERE

Muliggjør tilgang til et bredt spekter av ressurser, og reduserer behovet for å eie og vedlikeholde.

FORSKNING & DATA

MILJØPÅVIRKNING

En kombinasjon av data om ressursbruk og informasjon fra analyser om livssyklus gir forskere konkrete tall for å måle innvirkning.

SOSIAL & ØKONOMISK PÅVIRKNING

Tilgang til ressurser har en direkte innvirkning på det sosio-økonomiske presset blant mennesker. På lang sikt kan data gi målinger på lokale, regionale og nasjonale nivåer av innvirkning og forståelse av skyggeøkonomien.

Nordic Values

NORDISKE VERDIER & GLOBAL INNVIRKNING

SAMARBEID & BÆREKRAFT

Å skape innflytelse sosialt og miljømessig er en del av vårt bedrifts DNA. Med røtter i Norge, hvor bærekraft og samarbeid er nøklene til suksess. Våre verdier er reflektert i partnerne vi velger, helt ned til banken vi benytter oss av.

Med støtte til et bredt spekter av interessenter og bruk av en sosialt nyskapende forretningsmodell, skaper vi innvirkning på trippelbunnlinjen over hele verden.

OPPLÆRING & STØTTE

  • Dedikert støtte og eksperter på opplæring
  • Kontinuerlig utvikling av e-læringsmoduler
  • Et nettverk for læring mellom organisasjoner

EN OVERGANG FOR FLER INTERESSENTER

VÅRT FORMÅL

Er å øke utnyttelsesgraden på ressurser gjennom smarte løsninger som støtter en overgang til Sirkulærøkonomi. Økt utnyttelsesgrad av ressurser vil redusere forbruk og være positivt for økonomien, miljøet og samfunnet. Vi jobber aktivt for å endre forbrukeratferd og øke forståelsen for viktigheten av tilgang fremfor eierskap.

Copyright © 2018 SmartUse.Global in partnership with myTurn, pbc

Registrert partner hos FNs i støtte av Bærekraftsmålene #SDGAction13572